+36703257587 KREATÍV MEGOLDÁSOK

Szolgáltató adatai:

X-Rock Kft.

Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. 1. em. 4.

Kapcsolattartási adatok:

e-mail: door@x-rockuzletihirszerzes.hu

Adószám: 29318227-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-386926, kiállító hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Budapest, 1144 Ormánság u. 4. X/241

https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Linkek:

A weboldalainkon előforduló linkek: a tulajdonos nem felelős más weboldalak tartalmáért, továbbá a más weboldalak tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért.

Biztonság:

Minden, a jóhiszemű üzletvitel során elvárható intézkedést megteszünk, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédjük.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Felelősség korlátozása:

A látogatók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják. Nem vállalunk felelősséget semmiféle üzleti tanács végrehajtásáért, amennyiben azt a weboldal látogatója a felügyeletünk nélkül hajtotta végre. A tulajdonos a jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

 

Változtatás joga:

A tulajdonos fenntartja magának a weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát.  Különös tekintettel igaz ez az árváltoztatásra. A tulajdonos nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen.

 

JOGI NYILATKOZAT

Azzal, hogy látogatja az általunk üzemeltetett x-rockuzletihirszerzes.hu domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalakat, így jelen weboldalt, elfogadja az alábbi feltételeket.

A x-rockuzletihirszerzes.hu domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalak, így jelen weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, bármilyen technikával történő másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos minden jogot fenntartunk. A x-rockuzletihirszerzes.hu bármely tartalmának megosztása, másolása csak forrás megjelöléssel történhet.

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások során rögzített személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, az Adatvédelmi Tájékoztatóban  rögzítettek szerint kezeli.

 

PANASZKEZELÉS

Panaszait, észrevételeit az door@x-rockuzletihirszerzes.hu email címen jelezheti felénk.

Kérjük, hogy amennyiben panasszal élne szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, úgy elsősorban felénk forduljon.  Elkötelezettek vagyunk a panaszok békés úton történő rendezése mellett.

Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére az Online Vitarendezési Platform is igényben vehető. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.
A platform elérhető az alábbi linkről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Panaszaival a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információk az alábbi linken találhatóak meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.
A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött jogviszonyra a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.