+36703257587 CREATIVE SOLUTIONS

Alkalmazottak, munkavállalók átvilágítása

alkalmazottak átvilágítása

Szolgáltatásaink közé tartozik a felvétel előtt álló felső- és középvezetővezető beosztású kollégák teljeskörű átvilágítása.

 

Az igazgatói, ügyvezetői, csoportvezetői pozíciók olyan beosztások, amik nagy felelősséggel járnak. Nem mindenki alkalmas arra, hogy betöltse ezeket a tisztségeket, a magas bérezés miatt azonban sokak számára mégis vonzó alternatívát jelentenek. A munkáltató átvilágítás által győződhet meg döntése helyességéről.  

 

Bízza ránk az alkalmasnak vélt személyek átvilágítását, hogy biztos lehessen benne, jó döntést hoz, amikor felveszi őket a céghez!

 

Vállaljuk a CV-ben leírtak komplex ellenőrzését, a családi állapot és az elvégzett tanulmányok vizsgálatát, a referenciák és a volt munkaadók ellenőrzését, valamint a közösségi médiában való megjelenés vizsgálatát.

Az általunk kinyomozott, összegyűjtött információk birtokában minimálisra csökkenthető a kockázat, ami az új emberek felvételével jár.

Mindemellett munkánk az érintett személyek életvitelének vizsgálatára is kiterjed. Vizsgáljuk a vagyoni viszonyokat, a szabadidő eltöltésének módjait, figyeljük, hogy fennáll-e bármilyen ok, ami meghiúsíthatja a felvételt.

Ilyen többek között a feltűnő túlköltekezés, a nem megfelelő viselkedési és magatartási jellemzők vagy a megkérdőjelezhető társadalmi és esetleg alvilági kapcsolatrendszer. Kiemelt figyelmet fordítunk a befolyásolási lehetőség felderítésére, hogy pontosan kik és milyen mértékben képesek hatást gyakorolni az adott személyre.

Ezek az információk sokat elárulnak arról, hogy az illető képes-e megfelelően ellátni a rábízott feladatokat, illetve, hogy a személyisége és erkölcsi hitvallása összhangban van-e a cég elveivel, üzletpolitikájával. Mindezen túl a célszemély tevékenységei, szokásai, életmódbeli jellemzői arra is rávilágítanak, hogy fennáll-e a veszélye annak, hogy az ellenérdekelt üzletfelek hatására a munkaadóra nézve káros magatartást gyakoroljon. Ennek az egyik legjellemzőbb formája a zsarolás, miután az illető hozzáfért a bizalmas információkhoz.

Egy új ember felvétele mindig kockázattal jár, hiszen nem tudhatja, hogy megbízhat-e benne.

 

Lehet, hogy nagyon meggyőző az önéletrajza és az állásinterjún is megfelelően teljesít, ez azonban még nem ad garanciát a feddhetetlenségére. Ahhoz, hogy világos képet kapjon a felvenni kívánt személyről, mindenre kiterjedő részletességgel fel kell deríteni, hogy állításai mögött igazság, nem pedig szépen becsomagolt hazugság rejlik. Ezt a feladatot pedig csak egy profi szakértői csapat tudja elvégezni.

Miután felvételre kerül a kijelölt személy, a próbaidőszak alatt különösen nagy figyelmet kell szentelni rá. Ez ugyanis a bizonyítás időszaka.

  • Vajon tényleg alkalmas a neki szánt pozíció betöltésére?
  • Képes teljesíteni a kritériumokat?
  • A munkáját az elvárt minőségben végzi?
  • Elég megbízható ahhoz, hogy rá lehessen bízni bennfentes információkat, üzleti titok részét képező adatokat?
  • Ha kapna egy előnyös ajánlatot arra vonatkozóan, hogy magatartásával ellenszegüljön a cég érdekeinek és károsítsa a munkaadóját, akkor visszautasítaná?

Ezekre az égető kérdésekre mind-mind választ kap, ha ránk bízza az audit kivitelezését.

A munkavállaló átvilágítása cégének jövőjét jelentheti

A munkánk kiterjed a már felvételre került személy teljeskörű ellenőrzésére, vizsgálatára is.

 

Ehhez hozzátartozik az is, hogy az illetőt olyan mesterséges, a munkaadóval előre egyeztetett élethelyzetbe hozzuk, ahol egyértelműen vizsgálható a személy munkaadó iránti lojalitása.

Ezek után egyértelművé válik, hogy a célszemély elég megbízható-e ahhoz, hogy továbbra is betöltse a munkakörét vagy szükséges a felelősségre vonása és a cégtől való eltávolítása.

Befolyásos személyként Önnek feladatkörébe tartozik az is, hogy védje a vagyonát, céges és személyes érdekeit.

Egy új ügyvezető vagy igazgató, akinek nagy hatalmat ad a kezébe, könnyen visszaélhet a bizalmával. Éppen ezért felvétel előtt alaposan át kell világítani és a próbaidőszak alatt is meg kell figyelni a munkáját, magatartását, illetve a többiekhez való viszonyát. Ha pedig szükséges, akkor olyan helyzetbe kell hozni, ahol kétely nélkül kiderül, kiállja-e a bizalom próbáját.

Bízza ránk a feladatot, mi jobban vagyunk egy magánnyomozónál!

Nem csak adatgyűjtéssel és információszerzéssel foglalkozunk, hanem igény esetén tanácsadást is biztosítunk Önnek biztonsági, jogi és gazdasági kérdésekben.