+36703257587 CREATIVE SOLUTIONS

Cégünk magas színvonalon nyújt szakmai segítséget a követeléskezelés, kintlévőség kezelés témákkal kapcsolatos ügyek megoldására. Vállaljuk az adós komplex feltérképezését a nyílt adatbázisok szakértői elemzésével és szükség esetén helyszíni magánnyomozói tevékenységgel is kiegészítjük követeléskezelő munkánkat.

Az ügy mielőbbi lezárására felállítunk egy specialistákból álló szakértői csoportot, ahol minden résztvevő a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb megoldásokra törekszik. Ha ebben a szakaszban nem történik meg a kifizetés, akkor megkezdjük a követelésbehajtással kapcsolatos offenzív lépéseinket.

Hogy pontosan mire is számíthat az ügyfél, hogyan zajlik a követeléskezelés és mik lehetnek lehetséges megoldások, azt a továbbiakban részletesen taglaljuk.

A követeléskezelés célja a pénzügyi problémák megelőzése

Az üzleti életben számos olyan szerződés megkötésére kerül sor, aminek következtében az egyik félnek jogos követelése lesz a másikkal szemben.

Tipikusan ilyen, amikor kettő vagy több személy részletfizetési megállapodást, hitelszerződést, adásvételi vagy ajándékozási szerződést köt egymással, esetleg hagyatéki eljárásban vesznek részt a felek. Kényes, bonyolultabb esetekben előfordul, hogy a tartozás nem kerül rendezésre, illetve amennyiben ingatlanról is szó van, nem kerül átadásra az ügyféllel kötött a megállapodás szerinti feltételekkel. 

Munkánk során egy profi szakemberekből álló csapat bevonásával lépésről-lépésre nyomon követjük a céges és lakossági ügyfelek tevékenységét. Figyeljük a szerződésben rögzített határidőket és azt, hogy a megállapodás szerinti módon és időben teljesülnek-e a számlák rendezésével kapcsolatos fizetési tranzakciók.

Közben folyamatosan vizsgáljuk, elemezzük a rendelkezésünkre álló adatokat annak érdekében, hogy a súlyos pénzügyi problémák megelőzése sikeres legyen. 

követeléskezelés

Magánnyomozás és követelésbehajtás a helyzet kezelésére

A követeléskezelési eljárás itt még nem ér véget, sok esetben ugyanis ki kell egészíteni magánnyomozói tevékenységgel is.

Hosszabb idő óta fennálló tartozás esetén jogi képviselő és egy kellő tapasztalattal rendelkező követeléskezelő bevonása elengedhetetlen az ügyfelekkel való tárgyaláshoz, valamint mi is megtesszük az ügynek megfelelő magánnyomozói lépéseket.

A helyszínre megyünk, hogy ott is adatokat gyűjtsünk és megfigyeljük a célszemélyeket. Az ott történt események alapján az eredményeket, megfigyeléseket pedig jegyzőkönyvben rögzítjük, melynek tartalmát természetesen be is mutatjuk a megbízónak.

A közös konzultációk alkalmával elmondjuk a fejleményeket, a valóságnak megfelelő helyzetértékelést adunk és a további lépésekről is teljeskörű tájékoztatást nyújtunk.

 

Amennyiben a szakértőink úgy ítélik meg, hogy szükség van további adatok, vagy személyek felkutatására, folytatódik a nyomozói, megfigyelői munka.

Egészen addig dolgozik a csapat, amíg minden fontos információ, illetve bizonyító erővel bíró dokumentum birtokába nem kerülünk, amelyek eredményesen felhasználhatóak a követeléskezelés során. 

A tapasztalatok szerint az ügyek jelentős része ezt a szakaszt követően megoldódik.

Amennyiben a követeléskezelési eljárás valamilyen oknál fogva elhúzódik és a tartozás megfizetésére nem kerül sor, egy komplexebb, erőteljesebb lépéssorozat kezdődik, melyek keretén belül arra törekszünk, hogy az előírások szerint jogszerű ráhatással növeljük a fizetési hajlandóságot.

Munkánk egészen addig tart, amíg az adósság rendezése megtörténik és a helyzet jogilag lezárul.

A követeléskezelés, illetve a behajtási folyamatot az elejétől a végéig kísérjük, annak minden szakaszában a legoptimálisabb megoldásokat nyújtva. Odafigyelünk arra, hogy gyorsan reagáljunk és mindig az adott körülményeknek, helyzetnek megfelelő, jogilag helytálló és szakszerű eszközöket, technikákat alkalmazzuk. Törekszünk rá, hogy munkánk minden stádiumában előre mozdítsuk a folyamatot és elérjük a kitűzött eredményeket. Mindeközben természetesen ügyfeleink folyamatosan tájékoztatást kapnak a fejleményekről, a megtett lépésekről és az elért eredményekről, hiszen tudjuk, mennyire fontos tájékozódni az ügy aktuális állásáról.

Szakértői segítségünkkel nemcsak látni, hanem érteni is fogja, hogy mi, miért történik, így Ön is részese lehet a folyamatnak.

Lépjen velünk kapcsolatba, beszéljük meg a részleteket!